2 days old
2018-03-152018-04-14

Norway - Stavanger, Technical Advisor - Completion Tools

Halliburton
Stavanger
Norway - Stavanger, Technical Advisor - Completion Tools

Norway - Stavanger, Technical Advisor - Completion Tools

Date: Mar 10, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Med spennende framtidsutsikter og økende arbeidsmengde i vår Completion Tools avdeling, søker vi etter en ambisiøs ingeniør som ønsker å være en del av vårt fantastiske team i Tananger. Vi søker etter personer som er strukturert, engasjert og som ønsker å utgjøre en forskjell.
Vi trenger deg som er løsningsorientert og proaktiv, og som vil bidra til videre vekst for Halliburton Completion Tools.

Technical Advisor identifiser og optimaliser løsninger for kundens spesifikke utfordringer. Vedkommende vil gi teknisk og operasjonell støtte til vårt lokale ingeniør team og vil samarbeide med våre ressurser globalt.

 

Arbeidsoppgaver:

Identifisere optimale completion løsninger for operatører på norsk sokkel.

Jobbe med Halliburton’s ressurser globalt på utvikling av ny teknologi.

Levere teknisk støtte, anbefalinger og ekspertise til våre kunder.

Design av Completion Assembly for kommende operasjoner og fremtidige felt.

Assistere med beregninger og simuleringer i forbindelse med completion design og operasjoner.

Supplere med teknisk støtte for resten av ingeniør teamet.

Assistere salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid.

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Gunstig aksjespareordning

Fokus på teknologi og utvikling

Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:

Bachelorgrad (BSc) eller Mastergrad (MSc) innen relevante teknisk fag.

Minimum 10 års erfaring innenfor Completion

Bred kjennskap til diverse Completion teknologi – Upper / Lower / Intelligent Completion

Erfaring med teknologiutvikling og prosjektledelse er fordelaktig.

Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper:

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Må kunne jobbe selvstendig og som en del av et team.

Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer.

Vi er et oljeserviceselskap og ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.
Det ønskes kandidater som vil være med å opprettholde Halliburton Completion sin posisjon som en av de ledende i markedet.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Christopher Tawse ()

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Søknadsfrist: 16.03.2018

 

 

 

English Version

 

 

With exciting prospects and increasing workload in our Completion Tools department, we are looking for an ambitious engineer who wishes to be part of our team in Tananger. We are looking for people who are structured, committed and who wish to make an impact. We need individuals who are motivated, proactive, and who wish to contribute to the further growth of Halliburton Completion Tools.

The Completion Engineer works closely with the customer to identify and optimize solutions for their specific challenges. This person will be an important part of our local engineering team as well as communicating closely with resources in our global organization.

 

Job description:

Provide technical support, recommendations and expertise to our customers.

Identify the optimal completion solutions for operators on the NCS.

Take control of your own projects / licenses from concept to installation.

Design of Completion Assemblies for operations.

Responsible for calculations, risk assessments and procedures in connection with completion designs and operations.

Work closely with the Service Coordinator to plan all details about offshore operations.

Participate actively in pre and post job meetings with both customers and offshore operators.

Technical support for both workshop and offshore staff.

Assist sales department with customer presentations and contract work.

Some offshore travel can be expected.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

 

Qualifications:

Bachelor (BSc) or Masters degree (MSc) within relevant technical disciplines.

Experience in Completion is beneficial.

Knowlegde to software as Wellcat, Solid Works, SAP will be an advantage.

Able to handle both English and Norwegian as working language.

 

Personal qualities:

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life.

Candidates should have good communication and collaborative skills

The candidate must be able to work independently, as well as in a larger team.

We are looking for an ambitious candidate with an eye for the technical details.

Applicants should wish to grown and maintain Halliburton Completion's position as one of the market leaders.

 

Location:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools

100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Christopher Tawse ( )

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Deadline: 16th of March  2018

Categories

  • Engineering

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Technical Advisor - Completion Tools

Halliburton
Stavanger

Share this job

Norway - Stavanger, Technical Advisor - Completion Tools

Halliburton
Stavanger
Norway

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast