3 days old
2017-11-162017-12-16

Norway - Stavanger, Well Design - Sperry Drilling

Halliburton
Stavanger
Norway - Stavanger, Well Design - Sperry Drilling

Norway - Stavanger, Well Design - Sperry Drilling

Date: Nov 7, 2017

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Vi har behov for å styrke vår tekniske stab, og søker derfor etter en brønnplanlegger til vår avdeling i Sperry Drilling.

Gruppen består i dag av brønnplanleggere og boreingeniører som jobber enten ute hos kunden eller på våre kontorer i Tananger. Stillingen gir muligheter til å utvide ditt kunnskapsnivå innen boring gjennom å jobbe tett på boreoperasjoner i form av planlegging, real-time oppfølgning, evaluering og analyse av gjennomførte operasjoner. Er du en motivert og engasjert person som søker etter kunnskap og et godt arbeidsmiljø kan du bli vår neste kollega i vår planleggingsgruppe.

 

Arbeidsoppgaver

Som brønnplanlegger har du ansvaret for å utforme brønnbaner fra plattformen ned til reservoaret basert på målene gitt av kundens geologer. En del av planleggingen er fokus på borbarhet, fokus på å unngå andre brønner og andre designbegrensninger. Det vil kreve kunnskap for våre programvarer som Compass og Wellplan eller lignende programvarer relatert til boring.

 • Utforming av produksjons, vanninjeksjons og letebrønner i  tett samarbeid med kunde og Halliburton personell
 • Antikollisjons analyse mot eksiterende brønner
 • Beregning av Torque og Drag, Hydraulikk og BHA analyse
 • Oppdatering av posisjons survey under boreoperasjoner
 • Vakttjeneste må påregnes

   

We offer
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment

 

Personlige egenskaper
Gode kommunikasjon og samarbeidsferdigheter er viktige egenskaper vi ser etter hos kandidater, siden det vil være tett samarbeid med kunden. Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. I denne stillingen er det viktig å jobbe strategisk og målrettet med ofte korte tidsfrister. Dette stiller krav til at du er proaktiv og fleksibel. Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

 

Kvalifikasjoner

 • Master eller bachelor fortrinnsvis innen petroleumrettede fag
 • Minimum 5 års erfaring innefor brønnplanlegging, boring, surveying, MWD og/eller ADT vil være en stor fordel
 • Kjennskap til planleggingsverktøy som Compass eller Sysdrill, Wellplan og Insite
 • Gode analytiske egenskaper
 • God kjennskap til office-pakken
 • Må beherske engelsk, skriftlig og muntlig
 • Gode fremføringsegenskaper

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling navn
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Jan Egil Tengesdal (+47) 51 83 83 60

Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Søknadsfrist: 20. november 2017

 

 

English version:

We need to strengthen our technical staff, and we are therefore looking for a Well Planner to add to our department in Sperry Drilling.

Today our department consists of Well Planners / Drilling Engineers who are working either at the customer’s office or at Halliburton’s offices based in Tananger. This position gives an opportunity to expand your knowledge within drilling operations by planning the well, being involved real-time in the operation and perform post evaluation and analysis of the completed wells.

 

Job description

As a Well Planner you will have the responsibility to design the well path from the platform down to the reservoir based on the targets given by the geologist from the customer. Focus on drillability, avoiding offset wells and other design limitations is part of the scope of work. This will require knowledge for our engineering software as Compass and Wellplan or similar related software.

 • Designing of production and water injection wells in close cooperation with customer and Halliburton personnel
 • Anti-Collision analysis against existing wells
 • Torque and drag, hydraulic, and vibration calculations
 • Updating of wellbore positioning surveys
 • Duty responsibility

   

We offer:
Competitive pension- and insurance scheme
Company health service
Beneficial employee stock-purchase plan
Focus on technology and further development
Highly skilled colleagues in an international environment

 

Personal qualities

As you will be present at customer office good communication co-operation skills are essential for the position. The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life. The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life. In this position is it important to work strategically and focused often with short deadlines. You must be proactive and flexible. The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

 

Qualifications

 • Master or bachelor degree in Petroleum Engineering or strongly related fields.
 • Minimum 5 years’ experience within well design, drilling, surveying, MWD and/or ADT would be beneficial.
 • Knowledge about planning tools such as Compass or Sysdrill, knowledge of Wellplan and InSite.
 • Good analytical skills.
 • Familiar with Microsoft Office.
 • Excellent written and oral skills in English.
 • Good presentation skills.

 

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Sperry Drilling 
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Jan Egil Tengesdal (+47) 51 83 83 60

Recruiter: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30

 

Deadline: 20th November 2017

 

 

Categories

 • Engineering

Halliburton

Share this job:

Norway - Stavanger, Well Design - Sperry Drilling

Halliburton
Stavanger
Tweet Google+
Facebook Share
Email

Share this job

Norway - Stavanger, Well Design - Sperry Drilling

Halliburton
Stavanger
Norway

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast