1 day old
2018-08-122018-09-11

Norway - Stavanger, Ingeniør - Completion Tools

Halliburton
Norway - Stavanger, Ingeniør - Completion Tools

Norway - Stavanger, Ingeniør - Completion Tools

Date: Aug 9, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Grunnet økende arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Completion avdeling, søker vi etter en ingeniør som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.

Vi søker etter personer som er strukturert, engasjert og som ønsker å utgjøre en forskjell. Vi trenger deg som er løsningsorientert og proaktiv, og som vil bidra til videre vekst for Halliburton Completion Tools.

Ingeniøren jobber tett opp mot kunde for å identifisere og optimalisere løsninger for deres spesifikke utfordringer. Vedkommende blir en viktig del av vårt lokale ingeniør team og vil samarbeide med våre ressurser globalt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Levere teknisk større, anbefalinger og ekspertise til våre kunder.
 • Identifisere de optimale completion løsningene for operatører på norsk sokkel.
 • Lede egne prosjekt/lisens fra konsept til installasjon.
 • Design av Completion Assembly for kommende operasjoner
 • Ansvarlig for beregninger, simuleringer, risikovurderinger og prosedyrer i forbindelse med completion design.
 • Jobbe tett med Servicekoordinator for å planlegge alle detaljer rundt offshore operasjoner.
 • Delta aktivt i pre- og post jobb møter med både kunder og offshoreoperatører.
 • Gi teknisk støtte til både verksted og offshoreoperatører
 • Bistå salgsavdeling med kundepresentasjoner og kontraktarbeid

   

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Helseforsikring/behandlingsforsikring
 • Gunstig aksjespareordning
 • Fokus på teknologi og utvikling
 • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner

Kandidater med Bachelorgrad (BSc) eller Mastergrad (MSc) innen relevante tekniske fag.

5-10 års erfaring innen Completion disipliner

Teknisk kjennskap til henholdsvis Upper / Lower / Intelligent Completion

Erfaring med planlegging og utførelse av Completion installasjoner på norsk sokkel, da både subsea og plattform.

Erfaring med software som WellCat, Wel Plan vil være en fordel.

Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Kandidaten må kunne jobbe både selvstendig og som en del av et team.

Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer.

Vi er et oljeserviceselskap som ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

Product Service Line:
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Benedicte Caroline Storebø

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Søknadsfrist: 22.08.2018

 

 

 

English version:

 

With exciting prospects and increasing workload in our Completion Tools department, we are looking for an ambitious engineer who wishes to be part of our team. We are looking for people who are structured, committed and who wish to make a difference. We need individuals who are motivated, proactive, and who wish to contribute to the further growth of Halliburton Completion Tools.

The Completion Engineer works closely with the customer to identify and optimize solutions for their specific challenges. This person will be an important part of our local engineering team as well as communicating closely with resources in our global organization.

 

Job description:

 • Provide technical support, recommendations and expertise to our customers.
 • Identify the optimal completion solutions for operators on the NCS.
 • Take control of your own projects / licenses from concept to installation.
 • Design of Completion Assemblies for operations.
 • Responsible for calculations, simulations, risk assessments and procedures in connection with completion designs and operations.
 • Work closely with the Service Coordinator to plan all details for offshore operations.
 • Participate actively in pre and post job meetings with both customers and offshore operators.
 • Technical support for both workshop and offshore employees.
 • Assist sales department with customer presentations and contract work.
 • Some domestic and offshore travel can be expected.

 

We offer:

 • Competitive pension- and insurance schemes
 • Company health service
 • Beneficial employee stock-purchase plan
 • Focus on technology and further development
 • Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:

 • Bachelor (BSc) or Master degree (MSc) within relevant technical disciplines
 • Minimum 5-10 years of experience in Completion is required
 • Technical knowledge of Lower/Upper/Intelligent Completion is needed
 • Experience of planning and executing offshore completion operations
 • Experience of North Sea completion operations, both Subsea and Platform.
 • Experience with software such as Wellcat, Wellplan or similar is an advantage.
 • Able to handle both English and Norwegian as working language.

   

Personal qualities:

The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a hectic working environment.

Candidates should have good communication and collaborative skills

The candidate must be able to work independently, as well as in a larger team.

We are looking for individuals who wish to help us grow and maintain Halliburton Completion's position as one of the market leaders.

Location:

Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:

Completion Tools

100% position

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Benedicte Caroline Storebø

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Deadline: 22nd of August 2018

Categories

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Ingeniør - Completion Tools

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger, Ingeniør - Completion Tools

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast