1 day old
2018-08-122018-09-11

Norway - Stavanger/Trondheim, Servicekoordinator - Completion Tools

Halliburton
Norway - Stavanger/Trondheim, Servicekoordinator - Completion Tools

Norway - Stavanger/Trondheim, Servicekoordinator - Completion Tools

Date: Aug 9, 2018

Location: Stavanger, 11, NO, 4065

Grunnet økt arbeidsmengde og spennende framtidsutsikter i vår Completion avdeling, søker vi etter en ambisiøs Servicekoordinator til vårt kontor i Stavanger og Trondheim.

Vi ser etter deg som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt.


Servicekoordinatorene vil sitte in-house hos en av våre kunder og være en del av det integrerte operasjonsteamet og sikre arbeidsflyt mellom Halliburtons operasjonssenter og integrert operasjonsteam.

Som Servicekoordinator vil du jobbe tett med kunde for å finne frem til optimale løsninger for deres brønner. Stillingen rapporterer til Business Segment Manager for Completion, som er en del av Halliburton Completion Tools produktlinje.

Vennligst oppgi i søknaden om du søker stillingen i Stavanger eller Trondheim.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer å være Halliburton Completion Tools sin kontaktperson for kunde og du vil sitte in-house i Stavanger eller Trondheim.

Samarbeide på tvers av bedriftens produktlinjer både internt og eksternt for å sikre sømløse og effektive operasjoner.

Koordinere planleggingen fra onshore operasjonssenter som f.eks. analyser, optimalisering, programmer, rapporter etc.

Sikre god arbeidsflyt mellom operasjonsteam og kunde.

Bidra med teknisk støtte, anbefalinger og faglig ekspertise til kunde.

Delta aktivt i operasjonsmøter med både kunde og offshoreoperatører.

 

Vi tilbyr

  • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
  • Helseforsikring/behandlingsforsikring
  • Gunstig aksjespareordning
  • Fokus på teknologi og utvikling
  • Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad (BSc) innenfor Petroleumsteknologi

Teknisk fagskole, relevant fagbrev eller lignende utdanning er en fordel og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Minimum 10 års erfaring innen Completion disipliner, dette inkludert onshore og offshoreerfaring fra subsea og plattforminstallasjoner på norsk sokkel.

God teknisk kjennskap til henholdsvis Upper / Lower / Intelligent Completion

Kandidater må kunne håndtere både engelsk og norsk som arbeidsspråk.

 

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer, det samme gjelder også hva kommer til andre interne prosesser.

Kandidaten må ha god struktur og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag. Utmerkede kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktig for å kunne prestere i et godt samarbeidsmiljø.

Vi ser etter en ambisiøs kandidat med evner til å sette seg inn i tekniske detaljer.

Vi er et oljeserviceselskap som ser etter deg som liker å yte service og har arbeidsglede.

 

Arbeidssted:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Completion Tools
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Benedicte Caroline Storebø

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Søknadsfrist: 22.08.2018

 

 

 

 

English version:


Due increased workload and exciting outlook in our Completion Tools department, we are looking for an ambitious Service Coordinator for our office in Stavanger and Trondheim.

We are looking for a person who identifies with Halliburton’s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect.

The coordinators will have an in-house position for one of our customers and be a part of the integrated operations team to ensure workflow between Halliburton’s operational center and the integrated operations team.

As a coordinator, you will work closely with customer to find the optimal solutions for their projects. The position reports to Business Segment Manager for the Completion, which is part of Halliburton Completion Tools product line.
 

Please advise in your application if you are applying for the position in Stavanger or Trondheim.

 

Job description:

You will be Halliburton’s Completion Tools contact person for the customer placed in-house in Stavanger or Trondheim.

Cooperate between the company’s product lines both internal and external in order to ensure seamless and effective operations.

Coordinate the required planning phase from operation center for the integrated operations team such as analysis, optimization, programs, reports etc.

Ensure an efficient workflow between operation team and customer.

Provide technical support, recommendations and expertise to customer.

Participate in operational meetings with both customer and offshore operators.

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:
Bachelor grade (BSc) within Petroleum technology

Technical Trade school, Trade Certificate or relevant work experience is an advantage.

Minimum 10 years of experience within Completion discipline, this including onshore and offshore experience from both subsea and platform installations on the NCS.

Good technical knowledge of Upper / Lower / Intelligent Completion.

Candidates must handle both English and Norwegian as working language.

 

Personal qualities:
The position requires that you follow the company’s HSE procedures, this in addition to other internal processes.

The candidate must be structured and be able to handle a complex and hectic every day schedule.

Excellent communication and collaboration skills are important in order to perform in a collaborative work environment.

We are looking for an ambitious candidate with the ability to get into technical details, who likes to provide service and has a great work satisfaction.

Location:
Eldfiskvegen 1, 4056 Tananger, Norway

 

Product Service Line:
Completion Tools Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Benedicte Caroline Storebø

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Deadline: 22nd of August 2018

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger/Trondheim, Servicekoordinator - Completion Tools

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger/Trondheim, Servicekoordinator - Completion Tools

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast