7 hours
2018-08-142018-09-13

Norway - Stavanger, Varelagermedarbeider - Supply Chain, Klepp

Halliburton
Norway - Stavanger, Varelagermedarbeider - Supply Chain, Klepp

Norway - Stavanger, Varelagermedarbeider - Supply Chain, Klepp

Date: Aug 7, 2018

Location: Voll, 11, NO, 4354

Halliburton sin avdeling på Klepp har ledig stilling som Varelagermedarbeider i avdelingen Supply Chain.

Teamet består for tiden fire personer, som kjennetegnes med pågangsmot og godt humør. Vi skal nå erstatte en av disse, - noe for deg?

 

Arbeidsoppgaver:
Arbeidet består av mottak og utlevering av varer

Internkontroll, inkludert periodisk varetelling

Klargjøring og pakking av forsendelser som skal offshore

Truckkjøring

Vaktordning og/eller skiftordning må påregnes

 

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
Helseforsikring/behandlingsforsikring
Gunstig aksjespareordning
Fokus på teknologi og utvikling
Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjoner:
Gode datakunnskaper

Erfaring fra SAP (material modulen)

Truckførerbevis for: skyvemasttruck (T2), motvektstruck (T4), stortruck (T8), Sidelaster (T5) Traverskran (G4) er en fordel

Erfaring fra lagerarbeid

Fagbrev innenfor Materialadministrasjon eller Terminalarbeid er en fordel

Gode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper:
Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger bedriftens HMS prosedyrer.

I denne stillingen er det svært viktig å være nøyaktig og detaljfokusert

Vi ser etter en som jobber strukturert og kan håndtere en kompleks og hektisk hverdag.

I denne stillingen er det spesielt viktig å inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, da man vil være en del av et team som jobber tett sammen.

 

Arbeidssted:
Klepp, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
100% stilling

 

Kontaktinformasjon:

Ansvarlig for stillingen: Jone Killingland (+47) 51 83 77 04

Rekrutterer: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Søknadsfrist: 21. august 2018

 

 

 

English version:


Halliburton in Klepp has a vacant position as Warehouseman for Supply Chain department.

The team currently consists of four people who are characterized by opposition and good mood. We will now replace one of these, - something for you?

 

Job description:
Receipt and delivery of goods

Intern Control, included periodic inventory

Preparation and packing of shipments to be sent offshore

Driving forklift

Duty and/or shift work may be assumed

 

We offer:

Competitive pension- and insurance scheme

Company health service

Beneficial employee stock-purchase plan

Focus on technology and further development

Highly skilled colleagues in an international environment

 

Qualifications:
Forklift driver license for T2, T4, T8 and T5

Overhead crane G4 will be an advantage.

Experience from work in warehouse

Trade Certificate within Material Administration or Terminal work will be an advantage.

Experience from work in (material module)

Able to handle both English and Norwegian as working language.

 

Personal qualities:
The position requires that you champion the Company's HSE procedures.

The candidate must have good organizational skills and able to handle a complex and hectic everyday life

Candidates should have good communication and collaborative skills.

In this position it is important that you are exact and focused on details

Location:
Klepp, Norway

 

Product Service Line:
Supply Chain
Full time

 

Contact Persons:

Hiring Manager: Jone Killingland (+47) 51 83 77 04

Recruiter: Hilde Hægland (+47) 51 83 73 02

 

Deadline: 21st of August 2018

 

Categories

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Norway - Stavanger, Varelagermedarbeider - Supply Chain, Klepp

Halliburton

Share this job

Norway - Stavanger, Varelagermedarbeider - Supply Chain, Klepp

Halliburton

Separate email addresses with commas

Enter valid email address for sender.

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast